İşyeri Hemşireliği (Diğer Sağlık Personeli) Nedir?

6331 sayılı yasa kapsamında işyerlerinde istihdam edilmesi gereken personellerden biri de işyeri hemşiresi ya da kanuni adı ile diğer sağlık personelidir.

Diğer sağlık personeli, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde işyeri hekimine destek olarak çalışanların sağlık işlerini yürüten kişidir. Diğer sağlık personeli, yönetmelikte geçen adı olup işyeri hemşiresi olarak da tanımlanır.

Diğer Sağlık Personeli Kimdir?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda geçen İSG kurul çalışmalarında ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimiyle ortaklaşa çalışan ve bu eğitimi almış olan kişi “Diğer Sağlık Personeli” olarak adlandırılmaktadır. Yine bu kanun kapsamında, İş yeri Hekimi çalıştırmak zorunda olan her işletme ayrıca diğer sağlık personeli de çalıştırmak zorundadır.

Diğer Sağlık Personeli Eğitimi Nedir?

Diğer sağlık personeli eğitimi, iş yerlerinde iş güvenliği ve sağlığı konusunda hizmet vermek isteyenlerin mutlaka alması gereken eğitimdir. Bu hedefe ulaşabilmek için eğitimi bitirerek, sertifika almak gerekmektedir.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİMİNİ AŞAĞIDAKİ DİPLOMAYA SAHİP OLAN KİŞİLER ALABİLİR
  • Hemşirelik
  • Sağlık Memuru,
  • Acil Tıp Teknisyeni
  • Çevre Sağlığı Teknisyeni

Tüm gruplar için lise, önlisans ve lisans düzeyinde mezunlar başvurabilirler.

Eğitimin Süresi

İşyeri hemşireliği veya diğer sağlık personeli eğitimini toplam süresi 90 saat olarak tanımlanmaktadır. Eğitim süresinin ilk 45 saati uzaktan eğitim, son 45 saati ise yüz yüze eğitim olarak verilecek. Toplam 16 günlük eğitime tekabül etmektedir.

– 45 saat uzaktan canlı (senkron) eğitim (8 Gün)

– 45 saat uzaktan (a-senkron) eğitim (8 Gün)

Eğitimin İçeriği

1. Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması

2. Türkiye ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama İlkeleri ve Güvenlik Kültürü

4. Uygun İşe Yerleştirme

5. Temel Hukuk ve İş Hukuku

6. Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

7. İş yeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri

8. İş yeri Tehlike Sınıfı ve İSG-KATİP Uygulamaları

9. İş yerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

10. Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

11. Psikososyal Risk Etmenleri

12. Fiziksel Risk Etmenleri

13. Kimyasal Risk Etmenleri

14. Biyolojik Risk Etmenleri

15. Ergonomi

16. Çalışma Ortamı Gözetimi ve İş Hijyeni

17. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

18. İş yerinde Kaynağa ve Ortama Yönelik Korunma Yaklaşımları

19. İş yerinde Kişiye Yönelik Korunma Yaklaşımları

20. İş yerinde Korunmaya Yönelik Yönetsel Yaklaşımlar ve Uygulamalar

21. İş Kazaları

22. İş yerlerinde İlk yardım Örgütlenmesi ve Acil Tıbbi Müdahale

23. Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar

24. Toksikolojinin Temel İlkeleri

25. İş Sağlığında Güncel Konular

26. Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar

27. Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamaları

28. İş yerinde Sağlık Eğitimi, Yetişkin Eğitimi

29. İletişim Teknikleri

30. İş Sağlığı ve Güvenliğinde İlgili Kayıtlar ve Değerlendirilmesi

31. İş yerinde Sağlık ve Güvenlikle İlgili Kayıtlar ve Değerlendirilmesi

32. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Etik İlkeler

33. Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması

34. Genel Değerlendirme ve Son Test

Diğer Sağlık Personeli Eğitimi için Yağmur Akademiye şimdi başvura yaparak yağmur akademiden Diğer Sağlık Personeli Eğitimi alabilirsiniz. Hem uzmanlık sınavı için sınav hakkınızı bizimle kazanıp hem de Sınav başarı oranınızı siz de bizimle yükseltebilirsiniz.